Disclaimer

Op deze website www.theameulenberg.com zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing
Door deze website te bezoeken en/of op deze website opgenomen informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de relevantie van deze disclaimer.

De website gebruiken
De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld van algemene aard. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Thea Meulenberg Casting bij het maken en onderhouden van deze website alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht neemt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet garanderen dat de informatie juist, volledig en actueel is. Evenmin garandeert Thea Meulenberg Casting dat de website foutloos of storingsvrij zal functioneren. Thea Meulenberg Casting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relevantie, actualiteit of
Nauwkeurigheid van deze informatie noch dat deze (ongehinderd) kan worden gebruikt.
 
Informatie, producten en diensten van derden
Als Thea Meulenberg Casting websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de producten of diensten die deze websites aanbieden, door hen worden aanbevolen. Thea Meulenberg Casting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Houd er rekening mee dat Thea Meulenberg Casting geen controle heeft over en geen garantie kan geven op de relevantie, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze materialen van derden en geen enkele verantwoordelijkheid kan nemen voor de inhoud ervan.
 
Informatie gebruiken
Thea Meulenberg Casting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto's en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaar.
 
Wijzigingen
Thea Meulenberg Casting behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.
 
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen als gevolg van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Toon favorieten
Favorites